Privacy

Gebruik van uw gegevens

J. de Brouwer (Fons) respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht of aankoop.

J. de Brouwer (Fons) zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

J. de Brouwer (Fons) kunstschilder en preparateur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij of aan u af te leveren

– Wettelijk verplichte registratie, zoals belastingaangifte, of registratie van beschermde diersoorten.

De volgende persoonsgegevens worden door J. de Brouwer (Fons)verwerkt in een databestand:

– Aanhef en/of geslacht

– Voorletter(s), tussenvoegsel en/of achternaam

– Adres: straat, huisnummer en woonplaats

– Telefoonnummer(s);

– E-mailadres(sen)

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door J. de Brouwer (Fons) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. J. de Brouwer (Fons) bewaart deze gegevens voor minimaal de wettelijk vastgestelde periode. Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Protocol bescherming persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

J. de Brouwer (Fons)  t.a.v. dhr. J. de Brouwer, Beethovenlaan 42, 4462JH Goes.

Tel. 0031-6-83307032 E-mail adres: info@jdebrouwer-fons.info