Disclaimer

Copyright 
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Niets van deze site mag op welke andere wijze dan ook worden verveelvoudigd, doorgezonden of beschikbaar worden gesteld op een netwerk zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van J.de Brouwer (Fons).

Wetgeving
Voor veel dieren geldt dat zij beschermd zijn, ook wanneer zij niet meer leven. Voor vrijwel alle in het wild voorkomende dieren geldt dat het bezit ervan, of van delen of producten (preparaten) van die dieren, verboden is zonder over de juiste vergunning, ontheffing of vrijstelling te beschikken.

J. de Brouwer (Fons) is niet aansprakelijk indien een klant één of meer diersoorten ter preparatie aanbiedt, terwijl deze klant niet over de juiste papieren beschikt.

Alle dierlijke producten welke via jdebrouwer-fons.info  worden aangeboden, zijn legaal verkregen en voorzien van de juiste vergunning dan wel ontheffing.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jdebrouwer-fons.info, dan verwijderen wij deze informatie.